Tilburg & Beks voegen écht iets toe!

De mix van fiscaliteit met andere rechtsgebieden. Dat is het specialisme van een jurist. Ondanks onze verstrekkende deskundigheid op fiscaal gebied laten zij de fiscale advisering graag aan de belastingadviseurs over.

Wat Tilburg & Beks wel doen is het oplossen van de juridische vraagstukken op andere, aanpalende rechtsgebieden die voortvloeien uit uw bestaande fiscale situatie of fiscale advisering en ontslagrecht. Ook voor uw vaststellingsovereenkomst laten controleren.

Financieel Strafrecht/Fiscale en Sociale Fraude

Denkt u hierbij aan de fiscale fraude, het niet hebben opgegeven van bankrekeningen hier en/of in het buitenland, het niet hebben opgegeven van omzet uit uw onderneming, beursfraude, handelen met voorkennis, ontneming van wederrechterlijk verkregen, het worden verdacht van witwaspraktijken, BTW fraude etc. Voor dit soort geschillen is een financiële achtergrond onontbeerlijk. Vaak vinden dit soort delicten mede plaats buiten de Nederlandse landsgrenzen. Ook vanuit deze internationale invalshoek wordt uw zaak beoordeeld en zo nodig verdedigd. De zaak is gewonnen als het niet tot een zitting komt en publiciteit tot een minimum wordt beperkt. Komt het tot een zitting dan zal er alles aan worden gedaan om u vrij te laten spreken. Dit wordt gedaan door de hele zaak eerst zorgvuldig te ontleden. Vaak ziet men dan al de risico ’s maar ook de kansen. Vervolgens wordt met u naar aanleiding van deze inschatting de strategie bepaald. Afhankelijk van deze strategie vindt overleg plaats met de Officier van Justitie om tot een sepot of transactie te komen of wordt besloten om het op een zitting aan te laten komen.

Fiscale Boete

Een fiscale boete is een strafrechterlijke boete. Dit vereist dus ook een andere aanpak dan wellicht uw accountant of fiscalist voorstaat. Denkt u aan gevallen waarbij de fiscus of het UWV aanslagen oplegt juist vanwege de strafrechterlijke vervolging. Juist hier is het van belang tevoren reeds bij de strafrechterlijke vervolging al rekening te kunnen houden met de aanslagen en boetes die opgelegd worden. In een aantal gevallen komt het tot een transactie met de politie, FIOD/ECD of sociale recherche. Ook hierbij bent u aan het juiste adres. Hierbij is het met name belangrijk eerst uw juridische positie goed te bepalen en vervolgens pas de transactie met de daarbij horende voorwaarden eventueel aan te gaan.

Faillissement

Denkt u hierbij aan bestuurders aansprakelijkheid, en pauliana (schuldeisers benadeling). U heeft bijvoorbeeld in het zicht van het faillissement zaken aan de boedel onttrokken waardoor schuldeisers zijn benadeeld en de curator vordert dit terug. U wordt civielrechterlijk vervolgd maar wellicht ook in deze situatie strafrechterlijk vervolgd. Daarnaast kan de fiscus door dit alles ook wakker geschud zijn en u fiscaal een rekening presenteren. Ook hier kan de specifieke kennis, de mix van financiële, civiele en strafrechterlijke knowhow u goede diensten doen. Betaalt uw werkgever uw loon niet? Dien een loonvordering in. Wij zorgen ervoor dat uw werkgever betaald.

Fiscale procedures

Een ander rechtsgebied welke wordt bestreken zijn de fiscale procedures. Bij een fiscale procedure is er al een onoverkomelijk probleem gerezen met de fiscus. De aanpak die gehanteerd wordt is om met alle rechtsmiddelen die er zijn de procedure te winnen. Allereerst zullen de formeelrechterlijke verweren de basis vormen. Als u hierdoor uw gelijk al kunt halen komt de rechter niet meer toe aan de inhoudelijke discussie. Hierdoor is het vaak zo dat een op het eerste gezicht verloren zaak toch nog omgebogen kan worden tot een gewonnen zaak. Komt het tot een procedure dan is het zo dat beide partijen denken dat zij een kans hebben de procedure te winnen. Belangrijk is dus om uw positie zo sterk mogelijk te maken. Veel belastingadviseurs die ook in fiscale zaken procederen gaan vaak met name in op de fiscaalrechterlijke argumenten. Hetgeen met name van belang is, is een juiste presentatie van de feiten en het leggen van de vinger op de zere plek in het betoog van de fiscus. Juist omdat het vaak een dubbeltje op zijn kant is, is de juiste manier van procederen de sleutel tot succes. Vaak wordt de basis van de zaak al gelegd in de bezwaarfase. Het is bij complexe zaken dan ook beter dat u al in de bezwaarfase contact met ons zoekt. Meestal wordt hierdoor een kostbare procedure voorkomen. De opstelling naar de fiscus toe kan dan wat harder overkomen dan u wellicht van uw accountant of fiscalist gewend bent.

Vaststellingsovereenkomst

Ineens uit het niets vraagt uw baas om langs te komen voor een gesprek. Tijdens het gesprek overhandigt uw baas een vaststellingsovereenkomst. Uw baas wil eigenlijk dat u deze overeenkomst direct tekent en teruggeeft. Een vaststellingsovereenkomst is sinds 2006 een officieel document waarin een ontslag tussen beide partijen geregeld kan worden. Met deze overeenkomst wordt er een oplossing gevonden voor een geschil tussen de werknemer en werkgever. Lees vaststellingsovereenkomst, hoe werkt het?
Of laat uw vaststellingsovereenkomst controleren door een jurist.

Overname en Fusie

Een overname van een onderneming is een zeer complexe zaak. Juridische , fiscale , financieel bedrijfseconomische en emotionele elementen spelen hierin een belkangrijke rol. Door de financieel en fiscaal en juridische ervaring van Weinans & Wijnkamp opgedaan in de loop van de jaren worden uw belangen door ons goed beschermd. Voor nu en in de toekomst. Ons streven is erop gericht de overname voor u maar ook voor uw wederpartij goed te laten slagen. Een goede overname kent twee winnaars. Een slechte twee verliezers.
Wij kennen de weg in de complexe fiscale en juridische wereld en weten dit te combineren met het inleven in de gevoelens van de beide contractspartijen. Op deze wijze denken wij en weten wij dat de kans op een geslaagde overname het grootst is.

Echtscheidingen

De echtscheiding vergt specifieke vaardigheden van de advocaat. De juiste acties op de juiste momenten te laten plaatsvinden kan voorkomen dat een echtscheiding een vechtscheiding wordt. Wij kennen als geen ander de financieel en fiscale gevolgen van de scheiding. Met name bij ondernemers is dit een groot voordeel gebleken. De familierechtpraktijk bestaat al zeer lang. Door deze langjarige ervaring proberen wij te voorkomen dat de echtscheiding in ieder geval voor u geen langjarige ervaring betekent. Een specialisme binnen deze praktijk vormt de echtscheidingspraktijk voor de Nederbelg. De Nederlander die in Belgie woont en gaat scheiden loopt tegen verschillende juridische ,fiscale en financiele problemen aan. Internationaal ( familie ) recht en internationaal fiscaal recht spelen hier een hoofdrol. Daarnaast geldt bij ondernemers nog vaak dat deze zowel in Nederland als Belgie vennootschappen bezitten. Met deze materie zijn wij uitermate bekend en proberen wij de echtscheiding voor u in gooede banen te leiden.

Nederbelgenpraktijk

Door onze langjarige ervaring op het gebied van de Nederlander die in Belgie woont of de Belg die in Nederland zaken wenst te doen weten wij als geen ander de weg in de wirwar van regelgeving in Nederland en Belgie.Deze praktijk strekt zich uit over zoals eerder genoemd de echtscheiding maar is hier zeker niet toe beperkt. Arbeidsrecht ,erfrecht , successierecht , fiscaal recht , strafrecht en huurrecht is slechts een klein deel waarmee wij binnen deze praktijk te maken krijgen.
Groot voordeel voor ons is dat wij in beide landen de taal kennen. Hoewel Nederlands en Vlaams erg op elkaar lijken is dit op detailpunten toch duidelijk anders.

Juridische advies

Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Deze problemen ontstaan vaak tussen twee partijen. Onduidelijkheid tussen studenten en huisbazen is bijvoorbeeld een veelgehoord probleem. Een huisbaas ‘vergeet’ bijvoorbeeld je studentenkamer goed te onderhouden, of hij is van mening dat je veel overlast veroorzaakt. Een advocaat huurrecht kan u juridisch bijstaan.. Communicatie is zeer belangrijk om het conflict niet te laten escaleren met een goed juridisch advies. Zo voorkom je hoge kosten en het kwijtraken van je kamer. Voor vragen en juridisch advies kunt u bij ons terecht. Vaak zijn daar niet of weinig kosten aan verbonden. Maak duidelijk wat je probleem is. Waar gaat het om en hoe is de relatie met de andere partij en zijn er nog andere mogelijkheden in plaats van een gerechtelijke oplossing? Problemen met uw werkgever? arbeidsconflict hulp voor alle werk gerelateerde conflicten.

Aangeven van buitenlandse bankrekeningen; zwart geld; inkeerregeling

Uit de praktijk blijkt meer en meer dat met name erven geconfronteerd worden met bankrekeningen die door de erflater in het buitenland waren geopend en bij de fiscus niet bekend zijn. Zwart geld dus. Probleem welke zich vaak voordoet is dat erven ermee worden geconfronteerd en niet weten wat hiermee moet gebeuren. Doorgaan op de oude voet of niet? Ons advies is eenvoudig: altijd aangeven bij de fiscus. Het niet aangeven leidt tot het plegen van een misdrijf waarop zelfs gevangenisstraf staat.Voordat dit gebeurt, is het wel handig om te weten wat u dan verschuldigd bent en hoe dit aan te pakken. Vanuit onze ervaring als fiscaal advocaat weten wij hoe met deze materie om te gaan en zullen wij voor u contact kunnen opnemen met de fiscus om de zaak voor u te bepleiten en daarna te regelen. Maakt u daarvoor gerust een afspraak met ons en legt u ons het probleem voor.

Uiteraard is de keuze aan u

Bent u geen erfgenaam maar hebt u gewoon gelden in het buitenland niet opgegeven dan bestaat voor u de mogelijkheid dit alsnog te doen middels de zogenaamde inkeerregeling. Wij bevelen u dit ten zeerste aan. Ook dan is het prettig voor u om tevoren te weten wat de gevolgen zijn van het aangeven van de spaargelden. Immers de fiscus zal 12 jaren terug kunnen gaan en zal ook willen weten waar de buitenlandse gelden vandaan zijn gekomen. Belastingheffing en wettelijke rente zal het gevolg zijn maar u zult in ieder geval na aangifte weer goed kunnen slapen.

Ook in deze gevallen hoeft u zelf niet te communiceren met de fiscus maar zullen wij dit voor u doen om op die manier te komen tot een uiteindelijke overeenstemming met de fiscus. Als advocaat hebben wij verschoningsrecht en beroepsgeheim. U kunt in tegenstelling tot bij uw accountant of fiscaal adviseur aan de advocaat alles met betrekking tot deze zaak vertellen.

Ook voor geschillen met uw werkgever kunt u bij ons terecht.

In voorkomende gevallen geven wij over fiscale situaties een second opinion. Dit doen wij echter uitsluitend nadat wij de betreffende belastingadviseur hebben geraadpleegd. Niet alleen vanwege beroepsethische normen, maar ook vanwege de informatieverstrekking.

Tilburg & Beks met recht uw partner!