Ambtenarenrecht

Dit is een bijzonder onderdeel van het arbeidsrecht en regelt de arbeidsverhouding tussen overheidsinstellingen en haar medewerkers. Met regelmaat staan wij gemeenteambtenaren bij, medewerkers van defensie en politiebeambten, maar ook bijvoorbeeld leraren. Juist bij conflictsituaties in het ambtenarenrecht is het erg belangrijk in een vroeg stadium rechtsbijstand in te roepen. Vaak wordt namelijk over het hoofd gezien dat door in te stemmen met een tijdelijke oplossing, zoals overplaatsing of functiewijziging, een weg wordt ingeslagen die later onomkeerbaar blijkt, bijvoorbeeld doordat er geen bezwaar of beroep is ingesteld. Vooral in het ambtenarenrecht blijkt de betreffende instantie vanuit haar verantwoordelijkheid als overheid vaak bereid is tot bevredigende oplossingen waaraan u zelf wellicht niet zo snel had gedacht.