Concurrentiebeding

Zit u al tijden bij dezelfde werkgever en is uw oog gevallen op een andere functie, maar bent u bang voor de gevolgen van concurrentie- en/of relatiebeding? Er zijn manieren waarop u het concurrentiebeding kunt omzeilen of aan kunt tonen dat het beding niet meer geldig is.

Is er op de juiste manier gehandeld tijdens het ondertekenen van het concurrentiebeding?

Het komt vaak voor dat er niet juist omgegaan wordt met uw rechten tijdens het ondertekenen van een concurrentiebeding. We zien zelfs wel eens mensen langs komen die onder veronderstelling zijn dat ze te maken hebben met concurrentiebeding, maar daar nooit een handtekening voor gezet hebben. Als u nooit akkoord heeft gegeven aan het concurrentiebeding is dit ook niet geldig.

Ook fouten in het officiële contract kunnen lijden tot een nietigingsverklaring van het beding. Is de motivatie van uw werkgever bijvoorbeeld niet goed geformuleerd of is zelfs uw naam niet goed gespeld? Dan kan een kantonrechter het beding ongeldig verklaren.

Een minderjarige mag nooit tekenen voor een concurrentiebeding. Is hier wel sprake van geweest? Dan is het beding niet geldig.

Tijdens het ondertekenen van een concurrentiebeding is het belangrijk dat u als werknemer precies wist wat uw plichten en rechten waren. Zijn deze niet duidelijk geformuleerd in het contract of kreeg u niet eens de kans om het contract goed door te lezen, kan de rechter opnieuw besluiten dat het beding niet geldig is. Let wel op dat dit soort zaken moeilijk te bewijzen zijn.

Duur van concurrentiebeding verminderen

Uw werkgever heeft niet het recht om u complete toegang tot de sector te verbieden. Zo kan het niet zijn dat u bijvoorbeeld voor 10 jaar niet meer in de zorg mag werken. Dit is een veel te breed begrip en tevens een veels te lange duur. De kantonrechter kan in zo’n geval besluiten om het concurrentiebeding te matigen of zelfs nietig te verklaren als de werkgever zijn besluit niet goed kan motiveren.

Concurrentiebeding ongeldig laten verklaren door ontslag op staande voet

In bijzondere gevallen is het voor u van belang om zo snel mogelijk uit een bedrijf te stappen. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie door uw werkgever. Als u kan bewijzen dat er geen andere mogelijkheid was dan ontslag nemen, kan de rechter ervoor kiezen om het beding te beëindigen.

Beëindig het concurrentiebeding in samenspraak met uw werkgever

In het gunstigste geval kunt u samen met uw werkgever afspraken maken voordat u ontslag neemt. Zo kunt u met een goed gevoel afscheid nemen van uw ex-werkgever en het beding samen beëindigen.

Heeft u meer vragen over het concurrentiebeding en komt u er niet helemaal zelf uit? Schroom u dan niet om vrijblijvend advies op te nemen met ons team.