Bijstand in Strafzaken

Als gespecialiseerde strafrechtjuristen beschikken Seton en Sijmons over uitgebreide kennis van en ervaring in het strafrecht. In complexe zaken werken zij nauw samen om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Door het intensieve overleg verhogen zij de kwaliteit van hun dienstverlening. Beiden zijn deskundig in uiteenlopende zaken waaronder terrorismezaken, levens- en geweldsdelicten, opiumzaken, zedenzaken, vermogensdelicten, verkeerszaken, strafbeschikkingen, jeugdstrafzaken, schadevergoeding, overlevering, uitlevering, herziening en cassatie. Zie ook strafrecht rechtsgebieden.

Strafzaken zijn veel in het nieuws. Ingrijpende zaken vragen de aandacht van de maatschappij, en de media is dan ook niet meer weg te denken. Die media-aandacht achten wij veelal niet in het belang van onze cliënten. Wij hanteren dan ook een terughoudend beleid ten aanzien van het benaderen van de media. Echter, in het geval een in de media geschetst beeld van een zaak of cliënt nuancering behoeft, dan beschikken wij over de contacten om, in overleg met de cliënt, diens standpunt daaromtrent publiek te maken.