Personen- en familierecht

Uw partner wil van u scheiden, u bent het niet eens met de hoogte van de vastgestelde alimentatie, de omgangsregeling verloopt niet naar behoren. Voorbeelden uit het personen- en familierecht waar u me te maken kunt krijgen.

Wij staan voor een persoonlijke aanpak. Wij benaderen uw zaak met volle aandacht om vervolgens in samenspraak tot een evenwichtige processtrategie te komen.

Het personen- en familierecht omvat overigens meer dan de hiervoor genoemde situaties. Zo behoren het gezag, een naamswijziging, de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing, erfrechtelijke kwesties en nog tal van andere onderdelen tot dit rechtsgebied.