Zeden

Verdacht worden van een zedenmisdrijf is een zware beschuldiging. Een beschuldiging die diep ingrijpt in het persoonlijk leven van de verdachte en het vermeende slachtoffer. Relaties met partner, kinderen, familie, werkgever et cetera komen onder de druk te staan. De politieverhoren, waarbij observaties van gedragsdeskundigen kunnen plaatsvinden, vormen een zware psychische belasting. In een dergelijke situatie is de bijstand van een strafrechtjurist de laatste strohalm waar de verdachte zich aan kan vasthouden.

Door onze persoonlijke benadering hebben wij oog voor de situatie waarin u of uw familielid zich in bevindt. Wij beschikken daarnaast over de ervaring om invulling te geven aan de bijzondere (juridische) aspecten van uw zaak en de persoonlijke belangen die daarbij een eminente plaats innemen.