Ondernemingsrecht

Als ondernemer heeft u te maken met het ondernemingsrecht. Denk aan het opstellen en sluiten van contracten, het vastleggen van afspraken met leveranciers en aan het zeker stellen van uw eigen belangen richting klanten. Goede advisering en begeleiding is daarbij noodzakelijk. Wij doen dat door het leveren van kwaliteit, maar even belangrijk is een goede kennis van uw specifieke situatie en uw wensen.

Wij thuis op alle terreinen van het ondernemingsrecht. In feite begeleiden wij ondernemers en ondernemingen van oprichting, groei, koop en verkoop, tot en met de beëindiging van het bedrijf. Van begin tot eind. Dat doen we vanuit verschillende specialismen, die nauw met elkaar samenwerken. Onze dienstverlening kan betrekking hebben op advisering ten aanzien van (personen)vennootschappen en bedrijfsopvolging, maar ook het opstellen van contracten die hierbij om de hoek komen kijken.
Daarnaast houden wij ons bezig met meer alledaagse zaken, zoals het checken van uw algemene voorwaarden en het beoordelen van de voorwaarden die andere partijen aan u stellen. Ook het opstellen van contracten en het voeren van procedures als gevolg van het niet nakomen van contractuele verplichtingen van afnemers zijn onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn specialist in de overeenkomst van opdracht.

Onze communicatielijnen zijn kort en wij willen graag weten wat ú belangrijk vindt. Wij treden graag op als uw huisajurist en doen dat op basis van heldere afspraken en uiterst concurrerende tarieven. We houden van aanpakken en dat vertaalt zich in oplossingsgerichte adviezen en een praktische begeleiding van onze cliënten.