Overlevering en Uitlevering

Het strafrecht internationaliseert. Verdachten van strafbare feiten kunnen van het buitenland naar Nederland of vanuit Nederland naar het buitenland worden over/uit geleverd. Voor dergelijke procedures gelden bijzondere regels, waarin goede bijstand onontbeerlijk is.

Ook slachtoffers kunnen geconfronteerd worden met een vervolging van een verdachte die in Nederland een strafbaar feit heeft begaan, maar waarvan de strafzaak aan het openbaar ministerie van een ander land (dreigt te worden) overgedragen. Het is belangrijk hierin goede voorlichting te krijgen.