Erfrecht

Erfrecht: taken van de executeur-testamentair

Bij het opstellen van de testament zal de overledene meestal één persoon aanwijzen om als executeur-testamentair te dienen. In veel gevallen wordt er dan gekozen voor iemand die deel uit maakt van de groep erfgenamen. Er zijn ook echter mensen die bij het opstellen van hun testament juist kiezen voor een buitenstaander om zo conflicten te voorkomen tijdens de verdeling, in veel gevallen zal dit bijvoorbeeld een notaris zijn. Als er niemand gemachtigd is zullen de erfgenamen zelf een executeur moeten aanwijzen. Iemand waarvan zij dus de volste vertrouwen hebben dat zij alles tot in de puntjes zullen regelen. Als zo’n persoon er niet is en er angst bestaat dat er ruzies gaan komen, is het aan te raden om een buitenstaander te kiezen.

 

Bent u verplicht om uw taken te vervullen als executeur?

Het kan heel goed zijn, dat zonder uw weten, u bent gemachtigd als executeur door de overleden dierbare. U kunt deze taak op zich nemen en zorgen dat de nalatenschap tot in de puntjes geregeld worden, maar u kunt er ook voor kiezen om afstand te nemen van deze taak als de verantwoordelijkheid te groot lijkt. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het aanstellen van een nieuwe executeur.

 

Taken van de executeur

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de verdeling van de erfenis niet onder het takenpakket van een executeur valt. Dit wordt altijd pas op een later moment gedaan. Als executeur is het uw taak om de erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende taken:

 

  • Het opzeggen van abonnementen
  • Het laten taxeren van het huis
  • Het inventariseren van bezittingen
  • Het betalen van de kosten van de begrafenis/crematie

Als executeur zorgt u er dus voor dat alles netjes geregeld wordt en door de andere erfgenamen kan worden geaccepteerd. Als alles geïnventariseerd en geregeld is, is het de taak van de erfgenamen om akkoord te gaan met de afwikkeling van de erfenis.

 

Problemen met de executeur

 

In een tijd waarin de emoties al snel hoog oplopen is er een grote kans dat er conflicten en ruzies ontstaan tijdens de verdeling van de erfenis. Als executeur kunt u al snel met de rug tegen de muur staan. Ook kan het zijn dat de erfgenamen vinden dat de executeur niet betrouwbaar is en de afwikkeling van de erfenis niet goed voor zijn rekening neemt. In dat geval is het mogelijk dat de executeur uit zijn/haar bevoegdheid wordt gezet met behulp van de kantonrechter. Door deze ontwikkelingen tijdens de verdeling van de erfenis is de kans groot dat er niet zo goed meer met elkaar gecommuniceerd wordt. Om de verdeling toch nog netjes af te handelen is een mediator vaak de oplossing. Dit is een onafhankelijk persoon die samen met de erfgenamen gaat kijken hoe alles geregeld kan worden en wat eerlijk is als het gaat om de verdeling.

Het kan gebeuren dat u, ondanks alle tips en wijsheden, nog steeds in de knoei zit met de andere erfgenamen. In dat geval is het raadzaam om contact met ons team op te nemen. Wij geven u graag passend advies over eventuele vervolgstappen.