Verbintenissenrecht

In het normale verkeer, zowel zakelijk als privé, gaat er wel eens wat mis. Soms komt dat voor uw eigen rekening, maar in menig geval is de partij waarmee u zaken heeft gedaan aansprakelijk. Koopovereenkomst, wanprestatie, garantie zijn onderdelen van het recht die gebaseerd zijn op de verbintenis, het zogenaamde verbintenissenrecht. Niet alleen verbintenissen die contractspartijen met elkaar aangaan, maar ook verbintenissen uit de wet, de zogenaamde onrechtmatige daad, wordt onder deze categorie geschaard.