Economisch strafzaken

Het economisch strafrecht ziet niet zelden op complexe en omvangrijke zaken. Het rechtsgebied omvat een breed scala van mogelijke misdrijven en overtredingen. Deze misdrijven en overtredingen zijn ondergebracht in de Wet Economische Delicten (WED), een wet die niet eenvoudig te lezen is en waarbij juridische bijstand onontbeerlijk is. Er kunnen immers grote belangen op het spel staan, waaronder het voortbestaan van uw onderneming. Wij zijn bekend met de wet en de juridische complexiteiten. Zij zijn bedreven in het voeren van procedures op het gebied van de WED en bieden een actuele en gedegen verdediging. In hechte samenwerking met u wordt een compacte verdediging opgebouwd.