Arbeidsrecht

Wij houden ons bezig met arbeidsverhoudingen in de ruimste zin van het woord. Wij zijn er voor zowel de werkgever als de werknemer. Hoewel het ontslagrecht een belangrijk onderdeel vormt van het arbeidsrecht, omvat het arbeidsrecht meer dan alleen het adviseren bij arbeidsgeschillen en ontslagkwesties. Niet alleen zijn wij deskundige en ervaren onderhandelaars waar het geregelde ontslagen betreft, maar wij bieden ook advies en begeleiding bij ontslag, het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd en bij het aangaan van overeenkomsten van opdracht, alsmede bij het opstellen en beëindigen daarvan.

Tevens kunnen wij voor u personeelsreglementen opstellen. Ook ingeval van arbeidsongeschiktheids- en WW-kwesties adviseren wij zowel werknemers als werkgevers om gebruik te maken van onze expertise als een vaststellingsovereenkomst. Immers, regelgeving en jurisprudentie zijn vooral op het gebied van de sociale zekerheid aan verandering onderhevig.  Uw persoonlijke arbeidsrecht jurist verteld u er graag meer over. Een up-to-date advisering is naar onze mening dan ook onontbeerlijk.