Jeugdstrafzaken

Het jeugdstrafrecht neemt een aanzienlijke plaats in binnen het strafrecht. Kinderen zijn op hun jeugdige leeftijd kwetsbaar, en zij verdienen alleen daarom al bijzondere aandacht. Dat geldt des te meer wanneer zij in aanraking komen met het strafrecht. Het is belangrijk voor de jeugdige dat er een rustpunt is, iemand die zij kunnen vertrouwen. Dat kunnen natuurlijk de ouders zijn, maar in sommige gevallen is voor hen niet altijd plaats. Dan is er behoefte aan rechtsgeleerde bijstand.